Làm điều cả thế giới chưa thể, Việt Nam khiến truyền thông quốc tế phải thán phục