Lạm thu đầu năm học mới: Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục

Đây là chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đầu năm học mới liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục và trách nhiệm của người đứng đầu, của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn.

Tại buổi họp báo thường kỳ Quý III/2020 của Bộ GDĐT, Chánh Văn phòng Trần Quang Nam cho biết, đầu năm học mới, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục, trong đó tiếp tục thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản.

Bên cạnh đó, Bộ GDĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện nhiệm vụ, giải pháp năm học, cũng như chấn chỉnh kịp thời tình trạng lạm thu, tình trạng mất an toàn trường học, tình trạng giới thiệu sách tham khảo (kèm theo danh mục sách giáo khoa) tại một số cơ sở giáo dục.

Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục

Ngày 27/8, Bộ GDĐT ban hành công văn chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021. Theo đó, về học phí, Bộ GDĐT đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thống nhất quy định mức học phí cụ thể phù hợp với thực tế của các vùng trên địa bàn quản lý và tình hình dịch Covid trên địa bàn.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở ban ngành có liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật giá và các văn bản có liên quan.

Đặc biệt, cần tăng cường công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng lạm thu.

Về đảm bảo an toàn trường học, Bộ GDĐT đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học, đảm bảo an toàn cho học sinh. Trong đó, đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiêm túc thực hiện việc cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh.

Tiến hành rà soát cơ sở vật chất trường, lớp học để đánh giá lại chất lượng các công trình trong nhà trường, nhất là trong mùa mưa bão; lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Kiên quyết không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học đã hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn theo quy định khi chưa được cải cạo, sửa chữa, nâng cấp.

Theo Khánh Vân/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/lam-thu-dau-nam-hoc-moi-xu-ly-nghiem-nguoi-dung-dau-co-so-giao-duc-20201001095437988.htm

Tags: Sở Giáo dục  |  Bộ GDĐT  |  an toàn  |  địa bàn  |  thực hiện  |  đảm bảo  |  chỉ đạo  |  kiểm tra  |  giáo dục