Lần đầu tiên ĐTVN được cả thế giới xếp cửa trên Thái Lan!