Lần đầu tiên trong lịch sử, Miss Tourism Vietnam 2020 không có Tân Hoa khôi: Chất lượng thí sinh quá kém?