Lấn lướt không ngừng, Thang Long Warriors đánh dấu sự trở lại