Lặng người vì clip cậu bé vẽ hình mẹ rồi nằm lên tưởng tượng như được ôm

NGUYỄN TIẾN THANH