Lãnh đạo Hong Kong gửi lời xin lỗi chân thành, xin thêm cơ hội