Lãnh đạo Hồng Kông xin lỗi, giới tài phiệt tháo tiền