Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM xin lỗi vì in thiếu mã đề thi