Lãnh đạo thế giới hòa cùng biển người tưởng niệm ông Fidel Castro