Lạnh gáy đe dọa của Taliaban sau mong chờ 'mặt đối mặt' đổ vỡ của TT Trump