Lấy ý kiến rộng rãi với các bản mẫu SGK trước khi ban hành

Bộ GD-ĐT dự kiến lấy ý kiến góp ý rộng rãi với các bản mẫu SGK khi Hội đồng thẩm định đánh giá Đạt và trước khi Bộ trưởng ký ban hành.

Thứ năm, 22/10/2020 16:19

Thời sự

Chiến lợi phẩm 28:20

Chiến lợi phẩm

Thứ bảy, 28/11/2020 | 15:46