Lệ Quyên nói thẳng chuyện Hà Hồ: Chưa phải sự thật?