Lệ Quyên phủ nhận 'đá xéo' Đông Nhi thắng giải Cống hiến 2019