Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu gắn bó 'như hình với bóng' tại show Người tình