Lễ đính hôn 2.000 bông sen: Chàng hơn nàng 10 tuổi, suýt không đến được với nhau chỉ vì… trùng họ

Thời sự