Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân

Sáng 23/5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VN Post) tổ chức 'Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện' đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.

Lễ ra quân trực tuyến tại điểm cầu Trung ương diễn ra với sự đồng chủ trì của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu và Tổng Giám đốc Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào.

Lễ ra quân được 2 ngành BHXH, Bưu điện tổ chức theo 2 hình thức trực tuyến và tuyên truyền lưu động.

Ngoài tổ chức Lễ ra quân trực tuyến tại điểm cầu Trung ương, thực hiện tiếp sóng tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố, đảm bảo giãn cách xã hội; đồng thời, việc tuyên truyền lưu động với 708 đoàn diễu hành lưu động, tư vấn và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên phạm toàn quốc, bằng phương tiện ô tô, xe máy có gắn các thông điệp truyền thông BHXH đảm bảo quy định phòng, chống COVID-19 của Chính phủ, đảm bảo an toàn giao thông…cũng được diễn ra trên các tỉnh, thành phố cả nước.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đánh trống phát động Lễ ra quân.

Chủ đề lần này là 'Chính sách BHXH - điểm tựa an sinh của người lao động và Nhân dân', gắn với các nội dung truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, đặc biệt nhấn mạnh về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện. Qua đó, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như: 'Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống Nhân dân thông qua chính sách BHXH'; 'BHXH là chính sách bảo hiểm của Đảng và nhà nước, vì quyền lợi của NLĐ và Nhân dân'; 'Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện BHXH toàn dân'; 'Hãy tham gia BHXH vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình'… hướng tới nhóm đối tượng đích gồm người nông dân, người lao động tại khu vực phi chính thức.

Các hình thức tuyên truyền phong phú khác được triển khai như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, phướn, tranh cổ động với nội dung chuyển tải các thông điệp tuyên truyền chính sách BHXH, BHXH tự nguyện tại trụ sở cơ quan BHXH, cơ quan Bưu điện và cho mỗi đội tuyên truyền lưu động; tuyên truyền về hoạt động của Lễ ra quân trên Báo, Tạp chí, Cổng Thông tin điện tử, Fanpage của BHXH Việt Nam; Cổng/Trang Thông tin điện tử của BHXH tỉnh, thành phố; các cơ quan truyền thông cơ quan Bưu điện các cấp; cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, trên mạng xã hội; tổ chức tuyên truyền về lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện qua hệ thống truyền thanh cơ sở trên 63 tỉnh, thành phố; thực hiện livestream Lễ ra quân trên trang Facebook (Fanpage) của BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam....

Cán bộ BHXH tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền lưu động về chính sách BHXH cho tiểu thương tại các chợ trên địa bàn.

Theo Ban tổ chức, mục tiêu Lễ ra quân nhằm đảm bảo phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện trong và sau Lễ ra quân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao...

Theo Hiếu Quỳnh/Công an Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://cand.com.vn/doanh-nghiep/Le-ra-quan-huong-ung-Thang-van-dong-trien-khai-Bao-hiem-xa-hoi-toan-dan-596123/

Tags: vận động  |  ra quân  |  bưu điện  |  chính sách  |  tự nguyện  |  cơ quan  |  tham gia  |  tổ chức  |  lưu động  |  đảm bảo