Lên ngôi hoa hậu liệu Hương Giang có thể thay thế tượng đài chuyển giới này?