Libero: Sự mất tích đầy tiếc nuối của 1 vị trí 'huyền thoại'

Trong tiếng Ý, libero có nghĩa là tự do, còn chúng ta gọi là “Hậu vệ quét”, nhưng giờ đây đã không còn nữa.

Thể thao