Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ 2 đến 6-11

Trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 2 đến 6-11, có 21 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông.

(Ảnh minh họa)

* Ngày 23-11, CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (HOSE: TCO) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 6-11 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 9-11.

* Ngày 26-11, CTCP Khử trùng Việt Nam (HOSE: VFG) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-11 và ngày ĐKCC là 9-11.

* CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 07 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 6-11 và ngày ĐKCC là 9-11.

* Ngày 23-11, CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX: PPS) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 750 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-11 và ngày ĐKCC là 9-11.

* Ngày 23-11, CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (HOSE: CSV) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-11 và ngày ĐKCC là 9-11.

* Ngày 16-11, CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh (UPCoM: SB1) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 840 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-11 và ngày ĐKCC là 6-11.

* CTCP Sara Việt Nam (HNX: SRA) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:40 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 40 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 5-11 và ngày ĐKCC là 6-11.

* Ngày 8-12, CTCP Sara Việt Nam (HNX: SRA) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-11 và ngày ĐKCC là 6-11.

* Ngày 28-12, CTCP Sara Việt Nam (HNX: SRA) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-11 và ngày ĐKCC là 6-11.

* CTCP Sông Đà Hà Nội (UPCoM: ASD) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 8:1, giá 10.000 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 08 quyền được mua 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 5-11 và ngày ĐKCC là 6-11.

* Ngày 25-11, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6 (UPCoM: HU6) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-11 và ngày ĐKCC là 5-11.

* Ngày 25-11, CTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn (HNX: BPC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-11 và ngày ĐKCC là 5-11.

* Ngày 18-12, CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (UPCoM: BIO) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-11 và ngày ĐKCC là 5-11.

* Ngày 27-11, CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HNX: NTP) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-11 và ngày ĐKCC là 4-11.

* CTCP Tập đoàn Tiến Bộ (HOSE: TTB) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 3-11 và ngày ĐKCC là 4-11.

* Ngày 4-12, CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (UPCoM: ISH) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-11 và ngày ĐKCC là 4-11.

* Ngày 4-12, CTCP Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải (UPCoM: TVH) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 3.082 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-11 và ngày ĐKCC là 4-11.

* Ngày 24-11, CTCP Đường bộ Hải Phòng (UPCoM: DBH) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 2-11 và ngày ĐKCC là 3-11.

* Ngày 13-11, Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCP (UPCoM: FIC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 250 đồng/CP, ngày GDKHQ là 2-11 và ngày ĐKCC là 3-11.

* CTCP Nhựa Hà Nội (HOSE: NHH) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 861:50, giá 45.000 đồng/CP (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 861 quyền được mua 50 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 2-11 và ngày ĐKCC là 3-11.

* CTCP Địa ốc First Real (HOSE: FIR) trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 2-11 và ngày ĐKCC là 3-11.

Theo LÊ MINH/Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://www.nhandan.com.vn/chungkhoan-doanhnghiep/lich-chot-tra-co-tuc-tuan-tu-2-den-6-11-622684/

Tags: Ngày 23 11  |  CTCP Sara Việt Nam HNX  |  Ngày 25 11  |  Ngày 4 12  |  Nha Trang UPCoM  |  Ngày 27 11  |  CTCP Nhựa Thiếu  |  Tiền Phong HNX  |  CTCP Tập  |  Tiến Bộ HOSE