Lịch sử 60 năm “so găng” trên truyền hình của các ứng viên tổng thống Mỹ

Tranh luận trên truyền hình đã trở thành một truyền thống chính trị của bầu cử Mỹ. Qua 60 năm, đã có nhiều thứ thay đổi.

Thứ sáu, 16/10/2020 10:35

Thế giới