Lịch sử đối đấu: Bóng đá Việt Nam có 3 lần thắng Iran