Lịch trình di chuyển của bệnh nhân Covid-19 100 tuổi và 8 ca khác tại Quảng Nam