Lịch trình di chuyển phức tạp của 13 ca Covid-19 ở Đà Nẵng: Có người dự đám cưới, người đi cafe, Grab