Liếm bồn cầu để nổi tiếng, Vlogger dương tính với Covid-19