Liên Hợp Quốc kêu gọi thế giới tạm dừng xung đột, dồn sức chống dịch