00:00

Liên Hợp Quốc lần đầu chỉ trích vấn đề thị thực Mỹ

TIN LIÊN QUAN