Liên hoan tất niên cuối năm đây mà

Màn cụng ly không thể nào tuyệt vời hơn nữa.