Liên minh châu Âu hỗ trợ 1,3 triệu euro giúp nạn nhân lũ lụt miền Trung