Liên tiếp 2 ca nhiễm vi khuẩn Whitmore được phát hiện ở Bình Định