Liên tục chia sẻ không cần đàn ông, Ngọc Trinh đã chia tay bạn trai đại gia?