Liên tục lập kỷ lục buồn, Mỹ đi về đâu trong bão Covid-19?