Liz cover "Chạy ngay đi" cực hay

Liz hơi bị gắt luôn. Giọng ngọt phết.

Siêu hài