Lo Triều Tiên sắp phóng thêm tên lửa, Mỹ điều máy bay gì tới căn cứ ở Nhật Bản?