Lỗ hổng trên máy chủ Domain Controller có thể khiến hacker ''tấn công'' tổ chức, doanh nghiệp