Lo quyền riêng tư, công nghệ nhận dạng tiếp tục gây nhiều tranh cãi

IBM, Amazon và Microsoft đều tuyên bố ngừng phát triển công nghệ này hoặc ngừng cung cấp cho các cơ quan chính phủ cho đến khi có quy định cụ thể. Vậy công nghệ nhận dạng có ảnh hưởng gì đến quyền riêng tư của con người?

Thứ tư, 29/07/2020 09:01

Kinh doanh