Loại Minh Vương, Văn Quyết, đâu là sai lầm khiến thầy Park 'tính già hóa non'?