Loại diêm kỳ lạ, dù nhúng xuống nước hay vùi trong đất vẫn tiếp tục cháy

Loại diêm này có thể cháy được trong 15 giây, và dù bị vùi vào đất hay nhúng xuống nước, diêm vẫn tiếp tục cháy trở lại.

Mẹo vặt