Loại nhãn cực phẩm chỉ Việt Nam có, Trung Quốc xin mua không bán