Loạn chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội

Trong thời gian qua, tại các trang quan trắc chất lượng không khí với thời gian thực như Air Visual, Pam Air, chất lượng không khí ở nhiều điểm tại thành phố Hà Nội đang có sự mâu thuẫn. Việc các website công bố chất lượng không khí có nhiều, số liệu phong phú, đầy đủ là tốt, tuy nhiên độ tin cậy của các thông tin quan trắc này chưa được khẳng định. Chính thực trạng này đã dẫn tới việc người dân đang bị loạn thông tin, với quá nhiều luồng từ nhiều trang quan trắc khác nhau.

Thời sự