Lời chào tiễn biệt đầy bi tráng của nhà binh: 'Đồng đội ơi an nghỉ nhé, sứ mệnh người lính chúng tôi sẽ thay anh hoàn thành'