Lời đau xót của đại diện VKS trong vụ án Đinh La Thăng