Lợi nhuận PNJ giảm 12% trong tháng 8, đặt kế hoạch mở mới 31 cửa hàng trong giai đoạn cuối năm

Lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh thu thuần PNJ đạt 10.291 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,1% và LNST đạt 548 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này giúp PNJ hoàn thành lần lượt 71% chỉ tiêu doanh thu và 65,7% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2020.

PNJ công bố KQKD ước tính tháng 8 với doanh thu thuần đạt 1.238 tỷ đồng, giảm 8,1% và LNST đạt 52 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh thu thuần PNJ đạt 10.291 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,1% và LNST đạt 548 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này giúp PNJ hoàn thành lần lượt 71% chỉ tiêu doanh thu và 65,7% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2020.

Doanh thu kênh lẻ tháng 8 giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ năm trước. Làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 bùng phát tại Đà Nẵng vào những ngày cuối tháng 7 kéo sang đầu tháng 8 khiến doanh thu tháng 8 của PNJ ảnh hưởng một phần do các cửa hàng tại các địa phương bị giãn cách và sức mua chung của thị trường chậm lại trong 2 tuần đầu tháng 8. Lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh thu kênh lẻ tăng trưởng 2,3% so với cùng kỳ.

Doanh thu sỉ tháng 8 giảm 40% so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân do các khách hàng sỉ chịu ảnh hưởng của dịch khiến nhu cầu sụt giảm. Bên cạnh đó, sức mua chung của thị trường trang sức vẫn chưa thật sự phục hồi. Lũy kế 8 tháng, doanh thu sỉ giảm 25% so với cùng kỳ.

Doanh thu kênh KHDN tháng 8 tăng 7%. Lũy kế 8 tháng, doanh thu kênh KHDN tăng trưởng 40% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu tiếp tục chịu ảnh hưởng khi làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp.

Doanh thu vàng miếng tiếp tục tăng 10% trong tháng 8/2020. Lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh thu vàng miếng tăng trưởng 17,5% so với cùng kỳ năm trước.

Biên lợi nhuận gộp trong tháng 8 đạt 17,7%, tăng so với mức 17,5% của cùng kỳ. Mặc dù tỷ trọng doanh thu vàng miếng tăng mạnh trong tháng 8 nhưng biên LNG vẫn cao hơn cùng kỳ và tháng trước, chủ yếu đến từ nỗ lực tối ưu hóa chi phí vận hành. Lũy kế 8 tháng đầu năm, biên lợi nhuận gộp PNJ duy trì ở mức 19,2%.

Tổng chi phí hoạt động tháng 8 giảm 8,6% với tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp đạt 62,2% thấp hơn mức cùng kỳ năm 2019 đạt 63,3%. Lũy kế 8 tháng, chi phí hoạt động giảm 2,3% so với cùng kỳ. Các nỗ lực tối ưu hóa chi phí đang phát huy hiệu quả khi tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp hiện đang thấp hơn so với kế hoạch.

Trong tháng 8, PNJ đã mở mới 7 cửa hàng gold, 1 cửa hàng CAO. Đóng 5 cửa hàng trang sức (2 cửa hàng Gold, 2 cửa hàng Silver và 1 cửa hàng CAO). Tính tới cuối tháng 8, PNJ có 339 cửa hàng hiện diện trên toàn quốc. Từ nay tới cuối năm, PNJ đặt mục tiêu mở mới 31 cửa hàng, tập trung vào các khu vực trọng điểm và tập trung tối ưu hóa doanh thu trên mỗi cửa hàng.

Theo Minh Anh/Tổ Quốc Link Gốc:           Copy Link
http://toquoc.vn/loi-nhuan-pnj-giam-12-trong-thang-8-dat-ke-hoach-mo-moi-31-cua-hang-trong-giai-doan-cuoi-nam-420202291558331.htm

Tags: kế hoạch  |  cửa hàng  |  doanh thu  |  chi phí  |  Lợi nhuận  |  chỉ tiêu  |  vàng miếng  |  ảnh hưởng  |  Tăng trưởng  |  hoạt động