Lời nói dối cứu người của nữ sinh viên y khoa

Một nữ sinh viên y khoa đã nói dối mình là bác sĩ để thu hút sự chú ý nhằm giúp đỡ một người phụ nữ bị ngất.

Giải trí