Lời nói thật lòng

Một chị hỏi bạn mình:

- Những lời anh nhà chị nói với chị trước khi lấy nhau đều là thật lòng cả chứ?

- Điều gì thế?

- Anh ấy nói: Anh ấy không xứng với tôi!

KHÔNG THÍCH TIỀN

Cô gái: - Em không thích tiền, tình yêu của em không thể mua bằng tiền được.

Chàng trai: - Thế em thích gì?

Cô gái: - Em thích một ngôi biệt thự gần biển, như vậy tình yêu chúng mình càng nồng thắm hơn!

Theo Thủy Linh (st)/Giáo dục & Thời đại

Tags: tình yêu  |  như vậy  |  Biệt thự  |  lời nói  |  nồng thắm  |  chúng mình  |  chàng trai  |  lấy nhau  |  xứng với