Lời tiên tri về cuộc đời Sulli từ 2 năm trước: Chuẩn xác đến từng chi tiết nhưng chẳng ai tin