Lời tỏ tình ý nghĩa nhất

Có ai thích được tỏ tình giống vậy không?

Siêu hài