Lừa gái xinh đâu có khó

Anh đúng là thiên tài.

Siêu hài