Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đang mang án tử nói gì?