Luật sư bào chữa cho mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên nói gì?